Přejít k obsahu


FEM Analysis of Designed 50kW SM

Citace:
HRUŠKA, K. FEM Analysis of Designed 50kW SM. Plzeň : Volkswagen, A.G., 2011. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FEM Analysis of Designed 50kW SM
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Volkswagen, A.G.
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Práce se zabývá konečněprvkovou analýzou navrženého synchronního stroje a porovnáním výsledků metody konečných prvků s výsledky obdrženými analyticky.
Abstrakt EN: This research report deals with finite element analysis of designed synchronous machine and comparison of finite element method results with analytically obtained outputs.
Klíčová slova

Zpět

Patička