Přejít k obsahu


Zařízení pro tixotropní tváření malých součástí

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., VOMELA, J., FLAŠKA, M. Zařízení pro tixotropní tváření malých součástí. Bubeneč, Praha 6, Česká republika, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equipment for thixoforming small components
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bubeneč, Praha 6, Česká republika
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman , Doc. Ing. Jan Vomela CSc. , Miloš Flaška
Abstrakt CZ: Tixotropní tváření je známá technologie tváření materiálu v částečně nataveném stavu, tedy ve stavu mezi solidem a liquidem. V tomto stavu je zpravidla část nebo některá z fází materiálu natavena, přičemž zbytek zůstává ve skupenstvím pevném. Takový stav umožňuje s využitím nízkých deformačních odporů provádět intenzivní deformace a vytvářet různé tvarově složité předměty. Uvedená technologie se uplatňuje při zpracování Al slitin. Proto bylo navrženo zařízení, které umožňuje provádět tváření v tixotropním stavu pro velmi malé součásti z oceli. Jedná se o zařízení, kde ohřev materiálu je proveden přímo v dutině formy a nemusí docházet k manipulaci nataveného materiálu. Tím je také zaručeno stabilní teplotní pole v polotovarech malých rozměrů. Forma se skládá z více kusů, což zaručuje její snadnou rozebiratelnosti a rychlé vkládání a vyjímání polotovarů.
Abstrakt EN: Thixotropic forming is a known technology for forming materials in a partially melted state between solid and liquid. In this state part or some from phases of the material are usually molten and other parts remain in the solid state. Such a state allows to perform intensive deformations using low deformation resistances and to create various complex shaped objects. The technology presented here is for treatment of Al alloys. Therefore the device was designed to perform forming very small steel components in the thixotropic state. In the device, the material is heated directly in the mould cavity, avoiding the need to manipulate molten material. This also ensures a stable temperature field in semi-products with small dimensions. The mould is composed of several parts enable it to be easily dismantled and quick insertion and removal of the semi-products.
Klíčová slova

Zpět

Patička