Přejít k obsahu


Automatic Generation of Mathematic Tasks

Citace:
GANGUR, M. Automatic Generation of Mathematic Tasks. In Recent Researches in Educational Technologies. Iasi: WEAS Press, 2011. s. 129-134. ISBN: 978-1-61804-010-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Generation of Mathematic Tasks
Rok vydání: 2011
Místo konání: Iasi
Název zdroje: WEAS Press
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , null null
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje proces implementace studijních aktivity ve vybraném LMS zejména v oblasti matematických úloh. Těžiště těchto aktivity je zejména v oblasti testů, vytvořených z automaticky generovaných online otázek. Článek ukazuje řešení několika problémů souvisejících s tvorbou parametrizovaných otázek v oblasti matematiky. K těmto problémům patří typografie matematického textu, struktura odpovědí, které nejsou jednočíselné a práce s racionálními a iracionálními hodnotami s dostatečnou přesností.
Abstrakt EN: The contribution describes the formulation of study activities within the selected LMS particular from the mathematical task point of view. The field activities are based primarily on tests drawn from the automatically generated online questions. The paper demonstrates solutions to several problems related to the creation of parameterized questions for the domain of math/science. These are mainly made of mathematical typography texts, the design the structure of responses that are not single numbers, and processing with rational and irrational values with sufficient accuracy.
Klíčová slova

Zpět

Patička