Přejít k obsahu


Thermal analysis of type curing process

Citace:
HYNEK, M., VOTÁPEK, P. Thermal analysis of type curing process. In IM 2011. Praha: AVČR, 2011. s. 223-226. ISBN: 978-80-87012-33-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal analysis of type curing process
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: AVČR
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek
Abstrakt CZ: Výroba pneumatik vyžaduje zvládnutí řízení vulkanizačního procesu, jenž má zásadní vliv na tepelné a mechanické vlastnosti vyrobeného dílu. V základu, analýza vulkanizace může být považována za sdruženou teplotně-mechanickou úlohu spotřebovávající teplo a s zásadní závislostí fyzikálních vlastností na teplotě. Většina odborných článků se zabývá chemickými aspekty vulkanizace gumy, porovnávají vulkanizační kinetické modely, diskutují o různých matematických modelech simulací vulkanizace a demonstrují interakci mezi rozložením teplotních polí a stupni vulkanizace. (Bafrnec, 2007). Hlavním cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na objasnění přestupu tepla ve vulkanizačním lisu s ohledem na použitý princip vyhřívání a konstrukci vulkanizační formy a dále na porovnání efektivity použití parní komory a topných desek ve vulkanizačních lisech. Tyto výsledky mohou být použity pro optimalizaci vulkanizačních cyklů, tzn. ke zvýšení kvality výsledného produktu a ke snížení spotřeby energie.
Abstrakt EN: The manufacturing of tyres requires mastering the control of curing process which has a significant effect of the thermal and mechanical behavior of the formed part. Basically, curing analysis can be considered as thermal-mechanical coupled phenomena with heat consuming character and significant dependence of physical properties on temperature. Quite a number of papers deal with chemical aspects of rubber curing, compare numerous cure reaction kinetic models, discuss various mathematical models for the simulation of the vulcanization and demonstrate the interaction between temperature distribution fields and curing degree fields (Bafrnec, 2007). The mail goal of this paper is to focus on the understanding of the heat transfer in a cure press with respect to the used heating procedure and the designs of the cure mold. Moreover, a comparison between the effectiveness of steam dome and heating plate cure presses is made.
Klíčová slova

Zpět

Patička