Přejít k obsahu


Finite element for non-stationary problems of viscoelastic orthotropic beams

Citace:
ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Finite element for non-stationary problems of viscoelastic orthotropic beams. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 89-100. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite element for non-stationary problems of viscoelastic orthotropic beams
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Zajíček Ph.D. , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této práce je odvodit konečný nosníkový viskoelastický a ortotropní prvek, který je vhodný pro řešení nestacionárních úloh. Uvedený přístup kombinuje Timošenkovu nosníkovou teorii s uvažováním vlivu osového namáhání. Kromě toho je pro popis disipativních materiálových vlastností použit Kelvinův-Voightův materiálový model. Průhyb a úhel natočení nosníku jsou vyšetřovány na základě analytického a numerického (MKP) přístupu. Tyto analýzy jsou provedeny pro nosník na dvou podporách, který je na části povrchu příčně zatížený časově závislým spojitým zatížením.
Abstrakt EN: The main aim of this work is to derive a finite beam element especially for solving of non-stationary problems of thin viscoelastic orthotropic beams. Presented approach combines the Timoshenko beam theory with the consideration of nonzero axial strain. Furthermore, the discrete Kelvin-Voight material model was employed for the description of beam viscoelastic material behaviour. The beam deflection and the slope of the beam have been determined by the analytical and numerical (FEM) approach. These studies were made in detail on the simple supported beam subjected to the non-stationary transverse continuous loading described by the cosine function in space and by the Heaviside function in time domain.
Klíčová slova

Zpět

Patička