Přejít k obsahu


Parametric vibration of the gear mesh

Citace:
DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Parametric vibration of the gear mesh. Gliwice, 2011., ISBN: 978-83-60102-59-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parametric vibration of the gear mesh
Rok vydání: 2011
Místo konání: Gliwice
Autoři: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Martin Zajíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na analytické řešení periodických kmitů zubového záběru s časově proměnnou tuhostí. Řešení takového modelu může sloužit k výpočtu odezvy různých pohonových mechanismů, vibrací převodovek, v dynamice rotorů atd. Chování modelu je popsáno Fredholmovou integrální rovnicí s degenerovaným jádrem a pro řešení je použita periodická Greenova funkce. Aplikace presentované metodiky byla provedena na záběru ozubených kol s čelním ozubením druhého rychlostního stupně koncernové převodovky VW-MQ 200. Přesnost dosažených výsledků byla ověřována integrační Rungeovou-Kuttovou metodou.
Abstrakt EN: The paper is focused on the analytical solution to periodical vibration of gear mesh containing the time dependent stiffness. Solution of such mathematical models can be used for the response computation of various drive mechanisms, gearbox vibration, in rotor dynamics etc. The model behaviour is described by means of the Fredholm's integral equation with degenerated kernel and a periodical Green's function is used for the solution. The application of the presented methodology was performed on the spur gear mesh of the second gear of the VW concern gearbox MQ 200. The result correctness is validated by means of Runge-Kutta integration method.
Klíčová slova

Zpět

Patička