Přejít k obsahu


Plastic behavior in shear and degradation of shear modulus of textile composite materials with simple plain weave

Citace:
KROUPA, T., KRYSTEK, J., SRBOVÁ, H., JANDA, P. Plastic behavior in shear and degradation of shear modulus of textile composite materials with simple plain weave. In Proceedings : 49th international scientific conference : Experimental stress analysis 2011. Brno: University of Technology, 2011. s. 169-176. ISBN: 978-80-214-4275-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Plastic behavior in shear and degradation of shear modulus of textile composite materials with simple plain weave
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Ing. Tomáš Kroupa Ph.D. , Ing. Jan Krystek , Ing. Hana Srbová , Ing. Petr Janda
Abstrakt CZ: Práce ukazuje výsledky z cycklických tahových testů tenkých pásků, které jsou vyrobeny ze tří typů textilních kompozitních materiálů s jednoduchou plátnovou vazbou. Materiály jsou vyrobeny z uhlíkových, aramidových a skleněných vláken a epoxidové materice. Hlavní směry osnovy materiálu svírají úhly 0°, 45° a 90° se směrem zatěžovací síly. Následně je konečnoprvý model použit pro identifikaci materiálových parametrů, jmenovitě Youngovo moduly ve směrech hlavních osnov zapletení vláken, smykový modul, tahové pevnosti a smyková pevnost, koeficienty funkce materiálového zpevnění a funkce degradace smykového modulu, který závisí na úrovni poškození materiálu.
Abstrakt EN: This work presents results from cyclic tensile tests of thin strips made of three types of textile composite materials with simple plain weave. The materials consist of carbon, aramid and glass fibers, and epoxy matrix. Material axes of specimens form 0°, 45° and 90° angles with the direction of loading force. Subsequently a finite element model is used for identification of material parameters, namely the Young's moduli in directions of principal axes, shear modulus, tensile strengths and shear strength, coefficients of work hardening function and a function of degradation of shear modulus, which depends on level of damage reached.
Klíčová slova

Zpět

Patička