Přejít k obsahu


Regionální aspekty výuky chemie - využití historie výroby kyseliny sírové na plzeňsku

Citace:
KRAITR, M., RICHTR, V., SIROTEK, V. Regionální aspekty výuky chemie - využití historie výroby kyseliny sírové na plzeňsku. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 24-34. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional aspects of chemistry teaching ? use of history of sulphuric acid manufacture in Plzeň region
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.
Abstrakt CZ: V okolí Plzně se v XIX. století vyráběla kyselina sírová (oleum) originální variantou termického postupu využívající specifických surovin. Ve 2. polovině XIX. století západočeská výroba olea měla světový monopol. Jde o nejúspěšnější období českého chemického průmyslu. Podmínky úspěchu zmíněné technologie jsou vhodným modelem pro demonstraci vývoje chemických výrob ve výuce. Efektivním způsobem výukové prezentace historické výroby kyseliny sírové je exkurze do areálu Hromnice, kde se zachovaly památky na těžbu a zpracování vitriolové břidlice.
Abstrakt EN: Fuming sulphuric acid (oleum) was manufactured by an original variant of thermic process, with using specific raw materials, in Plzeň region during the XIX th century. Oleum production in West Bohemia held world monopoly position in the 70s and 80s of the XIX th century. Conditions of succes of the discussed technology are suitable pattern for demonstration of chemical technologies evolution in chemistry teaching. In the historic industrial area near Hromnice are preserved unique monuments of the vitriol slates mining and processing. Excursion into this area represents an effective way of the teaching presentation of the historic sulphuric acid manufacture.
Klíčová slova

Zpět

Patička