Přejít k obsahu


Další možnosti experimentálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů chemie

Citace:
ŠEDIVEC, V., RICHTR, V. Další možnosti experimentálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 146-149. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The further option of experimental education
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Mgr. Vratislav Šedivec , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Je uveden význam reálného experimentu v přípravě budoucích učitelů chemie ve vztahu k výuce různých chemických disciplín i z hlediska formování osobnosti budoucího učitele. Vedle charakteristiky experimentů, se kterými se studenti setkávají v rámci výuky předmětu Laboratorní cvičení z instrumentální analýzy, jsou uvedeny další příležitosti pro demonstraci finančně náročných přístrojových metod, na katedře chemie FPE ZČU v Plzni nedostupných. Tento přístup je obecně využitelný i pro další pracoviště připravující budoucí učitele chemie.
Abstrakt EN: The chemical experiment and instrumental analysis methods are important of education in chemistry. Unfortunately the lack of money e and the room for these equipments are a common situation. The one of the way how to resolve this problem, is preparig of special educational visit.
Klíčová slova

Zpět

Patička