Přejít k obsahu


Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU při řešení úloh z fyzikální chemie

Citace:
ŠTROFOVÁ, J. Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU při řešení úloh z fyzikální chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 150-154. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of study results in solution of physical chemistry problems at Faculty of education University of West Bohemia
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Nedílnou součástí studia předmětu fyzikální chemie je řešení úloh s různým tematickým zaměřením. Příspěvek se zabývá analýzou výsledků studentů FPE ZČU za posledních 5 let. Jsou porovnány výsledky v jednotlivých letech a úspěšnost řešení úloh podle jejich kategorií.
Abstrakt EN: The solution of problems with different themes is an integral part of physical chemistry study. The contribution deals with the analysis of students results at Faculty of Education UWB in the last five years. The results are compared in the particular years and by the problems categories.
Klíčová slova

Zpět

Patička