Přejít k obsahu


Elektrochemické přeměny organických látek

Citace:
KOŤUHA, J., HRDLIČKA, J., RICHTR, V. Elektrochemické přeměny organických látek. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 178-181. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electrochemical transformation of organic compounds
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Bc. Jan Koťuha , Ing. Jan Hrdlička Ph.D. , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Po uvedení obecných zákonitostí elektrochemických reakcí je studována problematika konstrukce laboratorních elektrolyzérů. Je popsán vývoj elektrolyzéru vlastní konstrukce, umožňující univerzální využití. Přeměna betulinu je sledována tenkovrstvou chromatografií, která je v preparativním provedení využita k izolaci produktů. Diskutován je vztah mezi složením produktů a podmínkami prováděných elektrochemických přeměn.
Abstrakt EN: After placing the general laws of the electrochemical reaction is studied the issue of construction of the laboratory electrolyzer. It describes the development of the electrolyzer own design, allowing universal use. The conversion of betulin is monitored TLC, which is used for preparative isolation of design products. Discussed the relationship between the composition and terms of products made of electrochemical conversion.
Klíčová slova

Zpět

Patička