Přejít k obsahu


Atraktivita jako významný prvek reálného chemického experimentu

Citace:
RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. Atraktivita jako významný prvek reálného chemického experimentu. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 193-197. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Attraction as an important feature of real chemical experiment
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Na oblíbenost předmětu chemie na základních i středních školách má pozitivní vliv využívání reálného experimentu. Účinnost experimentu je ovlivňována modifikací jeho provedení. Největší přínos mají experimenty s výraznými prvky atraktivity. Optimalizace provedení a komplexního využití experimentu se neobejde bez přihlédnutí k jeho atraktivitě. V příspěvku jsou uvedeny příklady atraktivních modifikací běžně prováděných demonstračních pokusů.
Abstrakt EN: Popularity of chemistry as a subject at primary and secondary schools is positively influenced by utilization of the real school experiment. Efficiency of the experiment is influenced by modification of its realization. The most beneficial are experiments with distinctive features of attraction. Optimizing of realization and complex exploitation of experiment is not possible without make allowance for attraction of the experiment. In the article some examples of the attractive modifications of the usual demonstrative experiments are given.
Klíčová slova

Zpět

Patička