Přejít k obsahu


Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie

Citace:
VOJTAJOVÁ, M., RICHTR, V. Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 213-216. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rationalisation of organic chemistry laboratory
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Markéta Vojtajová , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie. Je zde popsán současný stav těchto cvičení, zaváděná racionalizační opatření a jejich zdůvodnění. Dále jsou zde uvedeny výhody současného zavádění semimikrotechnických postupů do laboratorních cvičení a jejich didaktický význam.
Abstrakt EN: This article is concerned with a suggestion of the rationalisation of organic chemistry laboratory. There is a description of the present state of these laboratory lessons and of implemented rationalisational measures and their reasons. Then there are mentioned some advantages of the current implemention of semimicrotechnique procedures into laboratory lessons and its didactic meaning.
Klíčová slova

Zpět

Patička