Přejít k obsahu


Editory chemických strukturních vzorců pro Linux

Citace:
HRDLIČKA, J. Editory chemických strukturních vzorců pro Linux. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 221-224. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Editors of chemical structural formulas for Linux
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Abstrakt CZ: Linux a programy fungující v tomto prostředí jsou často považovány za velmi vhodné pro nasazení ve školství. Díky stále většímu rozšíření Linuxu tak vznikla i řada programů, které umožňují vytvářet strukturní vzorce, přičemž většina z nich je dostupná zdarma. V této práci jsou některé z nich stručně charakterizovány a popsány některé zkušenosti z práce s nimi. Z toho pak vychází hodnocení jejich srozumitelnosti, snadnosti obsluhy a použitelnosti pro výukové účely.
Abstrakt EN: Linux and the programs in this system are considered as very suitable for usage in education. Through increasing of Linux utilization was developed a lot of programs, that enabled to create a structural formula. More of these programs are freeware. Some of these programs are briefly characterized and any experiences with these programs were described. Evaluation of comprehensibility, ease of using and application for education resulted from experiences.
Klíčová slova

Zpět

Patička