Přejít k obsahu


Porovnání obtížnosti učebnic obecné a anorganické chemie používaných na vyšším stupni gymnázií metodou Nestlerová - Průcha - Pluskal

Citace:
KLEČKA, M., ČTRNÁCTOVÁ, H. Porovnání obtížnosti učebnic obecné a anorganické chemie používaných na vyšším stupni gymnázií metodou Nestlerová - Průcha - Pluskal. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 306-310. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of difficulty of textbooks of general and inorganic chemistry used in higher secondary schools by Nestlerová ? Průcha - Pluskal
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Mgr. Milan Klečka , prof. RNDr. Hana Čtrnáctová CSc.
Abstrakt CZ: Na základě dotazníkové akce byly vybrány nejpoužívanější učebnice obecné a anorganické chemie. V každé učebnici bylo vybráno sedm vzorků po 200 slovech a byl proveden rozbor obtížnosti didaktického textu metodou Nestlerová - Průcha - Pluskal. U každé učebnice byla vypočítána míra syntaktické obtížnosti, sémantické obtížnosti a celkové obtížnosti textu. V závěru práce jsou porovnány výsledné hodnoty zjištěné u jednotlivých publikací.
Abstrakt EN: Based on the questionnaire were selected the most widely used textbook of general and inorganic chemistry. Each book was selected seven samples of 200 words and was analyzed by the difficulty of didactic text Nestlerová - Prucha - Pluskal. For each textbook was calculated level of syntactic complexity, semantic complexity and overall difficulty of the text. Finally, were compared the resulting values found in various publications.
Klíčová slova

Zpět

Patička