Přejít k obsahu


Comparison virtual and real electronic measurements

Citace:
MACH, P., BENAJTR, P. Comparison virtual and real electronic measurements. In Technical creativity in school's curricula with the form of project learning „From idea to the product“. Ljubljana: Založba Somaru, d.o.o, 2011. s. 57-62. ISBN: 978-961-6728-19-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison virtual and real electronic measurements
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Založba Somaru, d.o.o
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Pavel Benajtr
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá porovnáním možností realizace základních elektrotechnických a elektronických měření. V případě oboru elektrotechnika, kdy je nutné abstraktní teorii doplňovat řadou experimentů a měření, se nabízí několik možností, jak potřebné efektivity dosáhnout. Pro získávání reálných poznatků a zkušeností lze využít reálných součástek a měřících přístrojů. Tento způsob vyžaduje vybavené laboratoře, servis pomůcek a přístrojů. Má značné požadavky na bezpečnost práce a zkušenosti lektorů. Tyto zkušenosti lze však také získávat v modelovaném prostředí reality - pomocí nejrůznějších stavebnic. Komponenty moderních stavebnic lze propojovat s počítačem, jsou velmi odolné vůči nesprávnému zacházení, neposkytují však reálnou představu o použitých prvcích a jejich zapojení. Poslední možností je převést pokusy a měření do virtuální reality.
Abstrakt EN: This contribution deals with comparison of possibilities of realization basic electrotechnic and electronic measurements. Real parts of machines and measuring devices can be used for developing real knowledge and experiences. Nevertheless, this method requires equipped laboratories, maintenance of laboratory tools and devices. Also requirements on safety of work and experienced staff are very high. This experience can be gained in a model environment of reality through various kits. Components of some modern kits can be connected to computer, they are resistant to wrong usage but they do not provide real idea about elements used and way of their interconnection. Transition of experiments and measurements into virtual reality is the last possibility.
Klíčová slova

Zpět

Patička