Přejít k obsahu


Modelling of Simultaneous Induction Hardening in Monolithic Formulation

Citace:
KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Modelling of Simultaneous Induction Hardening in Monolithic Formulation. In Proceedings of the IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, 2011. s. 1167-1175. ISBN: 978-84-89925-78-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of Simultaneous Induction Hardening in Monolithic Formulation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: International Center for Numerical Methods in Engineering
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá indukčním kalením osově symetrických obrobků. Tento silně nelineární proces je řešen plně adaptivní metodou vyššího řádu přesnosti. Numerické výpočty jsou realizovány vlastním programem Hermes.
Abstrakt EN: Induction hardening of an axisymmetric steel workpiece is modeled. This evolutionary and highly nonlinear process is solved by a fully adaptive higher-order finite element method. Numerical computations are realized in the monolithic formulation, using own code Hermes. All nonlinear dependencies of material properties on temperature are respected. The methodology is illustrated by a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička