Přejít k obsahu


Higher-Order Finite Element Modeling with Curvilinear Elements

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Higher-Order Finite Element Modeling with Curvilinear Elements. In IC - SPETO 2011. 2011. ISBN: 978-83-85940-33-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Higher-Order Finite Element Modeling with Curvilinear Elements
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: V článku je představena metoda konečných prvků s křivočarými elementy. Je ukázáno, že použití křivočarých hranic vede na podstatné snížení počtu stupňů volnosti úlohy. Použití je ilustrováno na typických příkladech řešených metodou konečných prvků vyššího řádu přesnosti implementovanou ve vlastních programech Hermes a Agros2D.
Abstrakt EN: Application of curvilinear elements in finite element methods is presented and discussed. It is shown that introduction of such elements in domains with curvilinear boundaries leads to substantial reduction of the number of degrees of freedom of the task compared with classical triangular or quadrangular elements, while the accuracy of results is even better. Their usage is illustrated by a typical example solved by a higher-order finite element method implemented in own codes Hermes2D and Agros2D.
Klíčová slova

Zpět

Patička