Přejít k obsahu


Vznik a vývoj státu

Citace:
KNOLL, V. Vznik a vývoj státu. In Státověda. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 40-73. ISBN: 978-80-7380-296-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Formation and development of the state
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o historickém pohledu na vznik států a jejich vývoj jak z hlediska právního, tak i právně historického. Je zde podán vývoj vzniku států v dějinách lidstva a jejich proměny a to včetně vývoje jednotlivých státních forem.
Abstrakt EN: Chapter discusses the historical perspective on the emergence of states and their development both in terms of legal and legal history. There is given the development of countries in human history and its changes, including the development of state forms.
Klíčová slova

Zpět

Patička