Přejít k obsahu


Microcracks and mechanical behaviour of corio-epidermal junction of equine hoof

Citace:
KOCHOVÁ, P., TONAR, Z., WITTER, K., CIMRMAN, R., MEZEROVÁ, J. Microcracks and mechanical behaviour of corio-epidermal junction of equine hoof. Key Engineering Materials, 2011, roč. 2011, č. 465, s. 342-345. ISSN: 1013-9826
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microcracks and mechanical behaviour of corio-epidermal junction of equine hoof
Rok vydání: 2011
Místo konání: Switzerland
Název zdroje: Trans Tech Publications
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , Doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D. , Dr.med.vet. Kirsti Witter Ph. , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Doc. MVDr. Jana Mezerová Ph.
Abstrakt CZ: Korio-epidermální spoj (CEJ) koňského kopyta je vysoce prokrvený, pevný, a současně pružný závěsný aparát mezi kopytní stěnou a třetím článkem prstu. Spojení tvořené listovými lamelami hraje klíčovou roli v pevnosti kopyta a jeho zdraví. V této studii jsme se zaměřili na mechanické vlastnosti spoje při tahovém zatížení a na vznik a šíření trhlin při překročení meze pevnosti spoje. Výsledky ukázaly souvislost mezi mechanickým chováním a strukturními parametry: pravděpodobnost vzniku trhliny byla vyšší u spoje s menší tuhostí při malých deformacích a u spojů s malou 2D délkovou hustotou lamel spoje.
Abstrakt EN: The corio-epidermal junction (CEJ) of equine hoof is highly vascularized, tough, but flexible suspensory apparatus between the wall of the hoof and the third distal phalanx. The connection created by leaf-like lamellae has a key role in the solidity and health of the hoof. In this study we focus on mechanical behaviour of CEJ under tensile loading and on the origin and spatial spreading of cracks of CEJ produced by stress exceeding the ultimate strength of the junction. The results show visible relation between mechanical results and structural parameters: the probability of rupture origin is higher in the case of small values of Young?s moduli of elasticity in region with small deformations and small values of 2D length density in dermal region.
Klíčová slova

Zpět

Patička