Přejít k obsahu


Die Britischen Dominions und der Vertrag von Locarno. Der Prüfstein für eine einheitliche Außenpolitik des Empire in der Zwischenkriegszeit

Citace:
NOVOTNÝ, L. Die Britischen Dominions und der Vertrag von Locarno. Der Prüfstein für eine einheitliche Außenpolitik des Empire in der Zwischenkriegszeit. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 163-188. ISSN: 1436-6371
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The British Dominions and the Treaty of Locarno. The Litmus Test for an United Foreign Policy of Empire in the Interwar Period
Rok vydání: 2010
Místo konání: Wiebaden
Název zdroje: Harrassowitz Verlag
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se věnuje postoji britských dominií k locarnskému paktu a ukazuje, že dominia neměla žádnž faktický vliv na rozhodování mateřské země.
Abstrakt EN: The study deals with the attitude of the British Dominions to the Treaty of Locarno and points out that the Dominions, however, simultaneously did not have any real influence on the decision-making of the homeland.
Klíčová slova

Zpět

Patička