Přejít k obsahu


Modelling and vibration of gear drive systems considering real face width

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and vibration of gear drive systems considering real face width. In Thirteenth World congress in mechanism and machine science. [Guanajuato City]: IFToMM], 2011. s. 1-8. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and vibration of gear drive systems considering real face width
Rok vydání: 2011
Místo konání: [Guanajuato City]
Název zdroje: IFToMM]
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Ozubené převody jsou jednou z nejvíce používaných součástí u rotujících strojů. Pokud je převodovka provozována při malém momentovém zatížení, mohou vznikat nelineární jevy jako přerušení záběru a kmitání soustavy je pak doprovázeno rázovými ději v ozubení. Příspěvek prezentuje originální metodu matematického modelování nelineárního kmitání převodových soustav s využitím metody modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Model respektuje nelinearity způsobené přerušení zubového záběru, parametrické buzení v ozubení a nelineární kontaktní síly mezi čepy ložisek a valivými elementy. Nelineární model je pak použit pro vyšetřování kmitání převodových soustav, především na vyšetření oblasti stálého zubového záběru. Vyvinutá metodika je pak použita pro vyšetření kmitání testovací převodové soustavy.
Abstrakt EN: Gear drives are one of the most common parts in many rotating machinery. If the gear drive runs under lower torque load, nonlinear effects like gear mesh interruption can occur and vibration is accompanied by impact motions of the gears. This paper presents an original method of the mathematical modelling of gear drive nonlinear vibrations using modal synthesis method with degrees of freedom number reduction. The model respects nonlinearities caused by gear mesh interruption, parametric gearing excitation caused by time-varying meshing stiffness and nonlinear contact forces acting between journals of the rolling-element bearings and the outer housing. The nonlinear model is then used for investigation of gear drive vibration, especially for constant gear mesh determination. The theoretical method is used for investigating of test gear drive nonlinear vibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička