Přejít k obsahu


Funkční vzorek - Radbox Gas II. Zařízení pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech s řízením průtoku topného plynu a vzduchu.

Citace:
VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek - Radbox Gas II. Zařízení pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech s řízením průtoku topného plynu a vzduchu.. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample - Radbox Gas II. The device for experimental analysis of radiation properties of materials in gas heating systems enhanced by gas and air control.
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek experimentálního systému pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech. Zařízení se skládá se z rámu s výměnnou izolační deskou a plynovým hořákem a testovacího pecního boxu s výměnnými vložkami. Podle typu desky lze použít soustředěný injektorový stabilizovaný hořák nebo trubkový hořák se čtyřmi stabilizačními hlavami. Izolační desku s hořákovým topným systémem je možné použít samostatně nebo jako topnou stěnu pro pecní box. Jsou použity hořáky s nuceným přívodem vzduchu a celý systém je doplněn o měřiče průtoku topného plynu i vzduchu. To umožňuje přesnou regulaci topné směsi z hlediska poměru jednotlivých složek i celkového průtoku - tedy i ostrosti a teploty plamene. Zařízení je vyvinuto pro analýzu procesů radiačního přenosu tepla při ohřevu pomocí plynových hořáků, pro testování měřicích metod a pro testování vlastností materiálů používaných v průmyslových plynových pecích a výměnících, např. různé typy vyzdívek nebo funkční pecní nátěry.
Abstrakt EN: It is describedthe function sample of the experimental system for analysis of radiation properties of materials in gas heating systems. The device consists of a gas burner and testing furnace-box with a replaceable lining. It is possible to use a concentrated injector stabilized burner or tubular burner with four stabilized burner-heads. The insulation plate with the burner system can be used separately or like a heating wall of the furnace box. A forced air supply burners are used in the device. The system is equipped by a heating gas and air flow measurement devices. It allows a control of the heating mixture in term of ratio of the individual components and overall flow rate. It means that also temperature and sharpness of the flame can be controlled. The device is developed for an analysis of processes of radiation heat transfer in gas-heating systems, for testing of measuring methods and for testing of materials that are used in industrial gas furnaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička