Přejít k obsahu


Fiskální a monetární politika EU

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Fiskální a monetární politika EU. Plzeň, 2011., ISBN: 978-80-7380-323-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fiscal and Monetary Policy of EU
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problémem rozporu mezi společnou měnovou politikou a výrazně autonomní fiskální politikou členských států EU, zejména ve vztahu k evropské měnové unii. Jsou v něm vysvětleny některé základní koncepce (Optimální měnová oblast, Pakt stability a růstu) a dokumenty. Aby mohla EU řádně fungovat, je třeba vytvořit konzistentní systém makroekonomické politiky, což znamená buď oslabit existující měnovou unii, nebo posílit unii fiskální. Jinak bude systém nevyvážený a bude působit další problémy.
Abstrakt EN: The paper deals with the problem of conflicting common monetary policy and substantially autonomous fiscal policy of EU Member States, especially with respect to the European Monetary union. Some underlining ideas are explained (Optimum Currency Area theory, the Stability and Growth Pact) and relevant documents surveyed. For proper functioning of the EU, it is necessary to use the macroeconomic policies as a system. It might mean either weakening the monetary union or building the fiscal union in the EU. Otherwise, the system is unbalanced and would cause further problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička