Přejít k obsahu


Naděje právní vědy. Býkov 2010. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25. 4. 2010 na Zámeckém statku Býkov

Citace:
KNOLL, V. Naděje právní vědy. Býkov 2010. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25. 4. 2010 na Zámeckém statku Býkov. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 533 s. s. ISBN: 978-80-7380-323-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace je výstupem z třetího ročníku mezinárodní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 2010 jako interdisciplinární setkání za účelem presentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva. Konference, uspořádané po dvouletém odmlčení, se zúčastnili kolegové z různých kateder právnických fakult veřejných univerzit České republiky a Slovenské republiky, ale i z Jagellonské univerzity v Krakově, z několika ekonomických fakult i z některých soukromých vysokých škol. Většina z nich vystoupila na konferenci s příspěvkem, ostatní měli alespoň podíl na živých diskusích a svůj příspěvek pak odevzdali v písemné podobě. Padesát šest presentovaných příspěvků se dotýká různých oblastí platného práva občanského, obchodního, správního, trestního, ústavního, ale i pracovního či finančního. Najdeme zde i příspěvky z právních dějin. Jedná se tak o reprezentativní přehled vědecké práce současných doktorandů a mladých asistentů zabývajících se právní vědou, který je velmi nadějným příslibem pro její další rozvoj. Některé z publikovaných prací se týkají aktuálních otázek, jiné jsou spíše širšího teoretického významu. Sborník svou pestrostí jistě zaujme jak pracovníky akademických institucí, tak i praktikující právníky.
Klíčová slova

Zpět

Patička