Přejít k obsahu


Stupně propojení podnikových procesů při společném plánování

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M. Stupně propojení podnikových procesů při společném plánování. Zlín, 2011., ISBN: 978-80-260-0023-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Instance connecting business process the joint planning
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zlín
Název zdroje: ČSOP
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době je často skloňovaným pojmem konkurenceschopnost a její zvyšování. Jednou z cest jak mohou podniky svojí konkurenceschopnost zvyšovat je spolupráce a sdružování do síťových organizací. Obsahem tohoto příspěvku je popis spolupráce a to hlavně při samotném plánování a řízení výroby. Přechod k této spolupráci není jednoduchá věc. Zde naleznete úvodní východiska ke společnému plánování a to hlavně při úpravě a propojení procesů a procesních map jednotlivých podniků.
Abstrakt EN: Currently, the often discussed notion is competitiveness and its increase. One way for companies is to increase their competitiveness cooperation and association to network organizations. The contents of this paper is the description of cooperation, mainly in the actual planning and management. Shift to this cooperation is not an easy thing. Here you will find introductory starting point for joint programming and especially in the treatment and interconnection processes, and process maps of individual enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička