Přejít k obsahu


Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně historickém a teologickém kontextu

Citace:
HRDINA, A., KUCHAŘOVÁ, H. Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně historickém a teologickém kontextu. 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing s. r. o., 2011, 421 s. ISBN: 978-80-7418-097-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heresy trial of count F. A. Špork in the legal-historical and theological context
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing s. r. o.
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc. , Hedvika Kuchařová
Abstrakt CZ: V únoru roku 1730 podal veřejný žalobce Jan Blovský trestní žalobu na říšského hraběte Františka Antonína Šporka (1662 ? 1738) pro kacířství, jeho šíření a pro urážky světských i církevních úřadů. Žaloba pro Šporka požadovala mimo jiné doživotní tuhý žalář, ztrátu inkolátu a téměř likvidační majetkový trest. Větší zemský soud nakonec roku 1733 hraběte odsoudil jen k přiměřenému peněžitému trestu ? nikoli však za kacířství. Hrabě ovšem ani s takovým rozhodnutím srozuměn nebyl a pokutu nezaplatil, takže muselo dojít až k exekuci. Na základě objevených prvotních pramenů rekonstruuje publikace tento v Čechách ojedinělý proces a zasazuje ho do rozsáhlého právně historického a teologického kontextu.
Abstrakt EN: In February 1730 the public prosecutor filed a criminal suit John Blovský the Imperial Count Frantisek Antonin Spork (1662 ? 1738) for heresy, his spread offense and for secular and church authorities. Spork prosecutor demanded among other things, tough dungeon for life, loss and almost incolat asset liquidation penalty. Larger country court at the end of 1733, Count sentenced only to a fine of adequate ? but not for heresy. Count, however, even with such a decision not understand and did not pay a fine, so it had to be up to execution. Based on primary sources, reconstructing discovered this publication in Bohemia unique process and puts it into extensive legal-historical and theological context.
Klíčová slova

Zpět

Patička