Přejít k obsahu


Continua of local minimizers in a non-smooth model of phase transitions

Citace:
DRÁBEK, P., ROBINSON, B. Continua of local minimizers in a non-smooth model of phase transitions. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, 2011, roč. 62, č. 4, s. 609-622. ISSN: 0044-2275
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Continua of local minimizers in a non-smooth model of phase transitions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Basel
Název zdroje: BIRKHAUSER VERLAG AG
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Stephen Robinson PhD.
Abstrakt CZ: V tomto článku studujeme kritické body funkcionálů. které reprezentují energii modelů fázových přechodů. Zabýváme se problémem pomalé dynamiky v okolí takových bodů a podáváme alternativní vysvětlení pro tento jev.
Abstrakt EN: In this paper, we study critical points of the functional which represents the total free energy in models of phase transition and allows for the study of interesting phenomena such as slow dynamics. In particular, we provide an alternative explanation for the slow dynamics observed in phase transition models.
Klíčová slova

Zpět

Patička