Přejít k obsahu


Risk Management of Technical Products in their Life Cycle

Citace:
DVOŘÁK, J. Risk Management of Technical Products in their Life Cycle. In Proceedings of the 16th International Business Informantion Management Association. Kuala Lumpur, Malajsie: 16th International Business Information Management Association, 2011. s. 1965-1973. ISBN: 978-0-9821489-5-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Risk Management of Technical Products in their Life Cycle
Rok vydání: 2011
Místo konání: Kuala Lumpur, Malajsie
Název zdroje: 16th International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Požadavky zákazníků a společnosti na kvalitu, cenu a termín dodání technických produktů se neustále zvyšují. To následně vyvolává větší a větší nároky na kvalitu a zkracování doby samotného konstrukčního procesu, který výrazně ovlivňuje atributy konstrukční konkurenceschopnosti jak již bylo v minulosti mnohokrát prokázáno. Existuje mnoho přístupů, metodik či nástrojů, které podporují konstrukční proces s cílem zkonstruovat takový produkt, který zaujme správné místo na trhu a stane se plně konkurenceschopným. Konstrukční proces, tak jako jiné aktivity, přináší rizika do životního cyklu výrobku. V příspěvku je rovněž prezentována analýza současných přístupů/metod, dále je prezentován nový koncept indikace rizik.
Abstrakt EN: The requirements of customers and society significantly increase the ever higher and higher requirements on quality, cost and delivery time of technical products. This consequently imposes higher and higher demands on quality and truncation of the engineering design process which substantially affects these product´s competitive attributes as has been declared and proved many times. There are many approaches, methodologies or tools which support the engineering design process with the aim of designing such a technical product, which occupies its right place on the market and becomes fully competitive. The Design Process, as with other activities, also brings risks to the Product Life Cycle. Analysis of current approaches/methods are briefly mentioned in this paper and then a pure new concept for risk indication is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička