Přejít k obsahu


Risk Management of Technical Products in their Lifecycle

Citace:
DVOŘÁK, J. Risk Management of Technical Products in their Lifecycle. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací 2011 - SVOČ 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-7043-995-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Risk Management of Technical Products in their Lifecycle
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Vzhledem k tomu, že požadavky zákazníků a společnosti podstatně rostou, rostou zpravidla i požadavky na kvalitu, náklady a dodací termín technických produktů. To následně vyvolává vyšší a vyšší nároky na kvalitu a urychlení konstrukčního procesu, který významně ovlivňuje produktové atributy konkurenceschopnosti jak již bylo v minulosti mnohokrát prokázáno. V této oblasti existuje mnoho přístupů, metodik či nástrojů, jejímž úkolem je podporovat tvůrčí konstrukční proces s cílem navrhnout produkt/systém, který zaujme své správné místo na trhu a stane se plně konkurenceschopným. Pro konstruktéra je velmi důležité zjistit/predikovat vlastnosti produktu a z nich konkurenční výhody či nevýhody jakmile je to možné, ty musí rovněž okamžitě rychle vylepšit nebo alespoň eliminovat pokud je to nezbytné.
Abstrakt EN: The requirements of customers and society significantly increase the ever higher and higher requirements on quality, cost and delivery time of technical products. This consequently imposes higher and higher demands on quality and truncating of the engineering design process which substantially affects these product´s competitive attributes as has been declared and proved many times. There are many approaches, methodologies or tools which support the engineering design process with the aim of designing such a technical product/system, which occupies its right place on the market and becomes fully competitive. It is very important for a design engineer to find out/predict as soon as possible, for the designed products their (future) properties and from them the resulting competitive advantages or disadvantages (Strengths and Weaknesses) and to make prompt efforts to their timely improvement or their elimination if necessary. During endeavours towards quality and competitiveness of a designed product, other contentious issues are being revealed and there are hidden risks in product.
Klíčová slova

Zpět

Patička