Přejít k obsahu


Problematika návrhu planárních vedení a systémů

Citace:
BLECHA, T. Problematika návrhu planárních vedení a systémů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 6, s. 175-179. ISSN: 0447-6441
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design problems of planar strips and systems
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedna z mnoha činností, kterou se zabývá oddělení technologie elektroniky na Katedře technologií a měření, je návrh, simulace a měření parametrů planárních vedení, součástek a systémů. Návrh těchto planárních vedení a systémů je velice komplikovaný zejména v oblasti vysokých kmitočtů, kde výslednou funkci elektronického zařízení můžou ovlivnit parametry použitých materiálů nebo nevhodný návrh geometrického uspořádání. Tento článek se zabývá možnostmi analýzy těchto planárních systémů ve frekvenční oblasti včetně praktické ukázky vlivu parametrů substrátu na frekvenční charakteristiku planárního mikropáskového filtru.
Abstrakt EN: Department of Technologies and Measurement deals with the design, simulation and measurement of planar strips, components and systems. The design of these planar strips and systems is very difficult especially for high frequency areas where the material parameters or geometric forms can influence on the resulting function of the electronic equipment. This article deals with analysis possibilities of these planar strips and systems in frequency domain. Finally the influence of substrate parameters on frequency characteristics of planar microstrip filters is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička