Přejít k obsahu


Transport Constitutive Rlations, Quantum Diffusion and Periodic Reactions

Citace:
MAREŠ, J.J., ŠESTÁK, J., HUBÍK, P. Transport Constitutive Rlations, Quantum Diffusion and Periodic Reactions. In Glassy, Amorphous and Nano-Crystalline Materials. Dordrecht : Springer, 2011, s. 227-244. ISBN: 978-90-481-2881-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transport Constitutive Rlations, Quantum Diffusion and Periodic Reactions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Dordrecht
Název zdroje: Springer
Autoři: Jiří J. Mareš , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc. , Pavel Hubík
Abstrakt CZ: Je ukázána systematická klasifikace, charakterizace a interpretace transportních procesů a odpovídající konstitutivních diferenciální rovnice pro zákony Fouriera, Ohma, Ficka a Darcyho. Kvantový charakter difúze je analyzován a ukázán její vliv na periodičnost oscilujících reakcí.
Abstrakt EN: The systematic comparison of physical interpretations of transport constitutive relations belonging to the same class of differential equations, namely, Fourier’s law, Darcy’s law, Ohm’s law and Fick’s law is given. Besides well known properties, a generalized form of Ohm’s law is newly discussed and congruence of equations describing Brownian and quantum motion is shown. This last fact is, among others, used for the explanation of enigmatic quantum-like behaviour of diffusion-controlled periodic reactions
Klíčová slova

Zpět

Patička