Přejít k obsahu


Comparative study of Thermally Sprayed Coatings Under Different types of Wear Conditions for Hard Chromium Replacement

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M., BERGER, L. Comparative study of Thermally Sprayed Coatings Under Different types of Wear Conditions for Hard Chromium Replacement. Tribology Letters, 2011, roč. 43, č. 2, s. 139-154. ISSN: 1023-8883
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative study of Thermally Sprayed Coatings Under Different types of Wear Conditions for Hard Chromium Replacement
Rok vydání: 2011
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , František Zahálka , Michaela Kašparová , L.-M. Berger
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na hodnocení tribologických vlastností HVOF stříkaných povlaků WC-17%Co, WC-10%Co4%Cr, WC-15% NiMoCrFeCo, Cr3C2-25%NiCr, (Ti,Mo)(C,N)-37%NiCo, NiCrSiB a AISI 316L a plazmatického nástřiku Cr2O3, která byly porovnávány s tvrdým chromováním a povrchovým kalením. Byly provedeny 4 různé tribologické testy: ASTM G-65, ASTM G-99, test odolnosti proti eroznímu opotřebení pod třemi různými úhly dopadu erodentu. HVOF stříkané povlaky vykazovali nejlepší odolnosti proti opotřebení ve všech třech testech a byly doporučeny jako náhrada tvrdého chromování. Plasmatický nástřik Cr2O3 může být, kvůli tendenci křehce se porušovat, doporučen pouze v případě aplikací s čistě abrazivním zatěžováním. Slitinové HVOF nástřiky NiCrSiB a AISI 316L nemají ve srovnání se standatrními povrchovými úpravami dostatečnou odolnost proti opotřebení, a mohou být doporučeny pouze pro méně náročné aplikace. Na základě získaných informací byly stanoveny aplikační možnosti hodnocených povlaků.
Abstrakt EN: The tribological properties of the HVOF-sprayed coatings WC-17%Co, WC-10%Co4%Cr, WC-15% NiMoCrFeCo, Cr3C2-25%NiCr, (Ti,Mo)(C,N)-37%NiCo, NiCrSiB, AISI 316L and the plasma-sprayed Cr2O3 coating were compared with the properties of electrolytic hard chrome and surface-hardened steel. Four wear tests were done; the dry sand/rubber wheel test (ASTM G-65), the wet slurry abrasion test (ASTM G-75), the pin-on-disk test (ASTM G-99), and the erosion wear resistance, measured for three impact angles. In all tests, the HVOF-sprayed hardmetal coatings exhibited superior properties and can be recommended as a replacement for traditional surface treatments. Due to its brittleness, the plasma-sprayed Cr2O3 can only be recommended for pure abrasive wear. The tested HVOF-sprayed metallic coatings, NiCrSiB and AISI 316L, and should not be used under more demanding conditions. Based on the obtained data, the application possibilities and limitations of the reported coatings were determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička