Přejít k obsahu


Modeling Neolithic Dispersal in Central Europe: Demographic Implications

Citace:
GALETA, P., SLÁDEK, V., SOSNA, D., BRŮŽEK, J. Modeling Neolithic Dispersal in Central Europe: Demographic Implications. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2011, roč. 146, č. 1, s. 104-115. ISSN: 0002-9483
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling Neolithic Dispersal in Central Europe: Demographic Implications
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hoboken, NJ
Název zdroje: Wiley
Autoři: Mgr. Patrik Galeta , Mgr. Vladimír Sládek Ph.D. , Mgr. Daniel Sosna Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D.
Abstrakt CZ: Rozšíření zemědělství ve střední Evropě je podle posledních kraniometrických a genetických analýz vysvětlováno pomocí kolonizace časných zemědělců z Předního východu. Jednalo se o velmi rychlý proces, který musel být spojen s vysokým populačním přírůstkem šířících se zemědělců. Vytvořili jsme celkem tři demografické modely, pomocí kterých jsme tetovali, zda střední Evropa mohla být kolonizována bez populačního přispění místním lovců-sběračů. Princip modelů je postaven na stochastických populačních projekcích. Výsledky naznačují, že kolonizace pravděpodobně nemohla nastat, protože většina odhadů úrovně plodnosti a přírůstku všech třech modelů přesáhla úroveň očekávanou u časně neolitické populace. Naše výsledky podporují myšlenku, že lovci-sběrači střední Evropy se aktivně podíleli na rozšíření zemědělství ve střední Evropě.
Abstrakt EN: Neolithic dispersal in Central Europe has been recently explained as reflecting colonization or at least a major influx of Near Eastern farmers. Colonization in Central Europe would have to be associated with high population growth and fertility rates of an expanding Neolithic population. We built three demographic models to test whether the growth and fertility rates of Neolithic farmers were high enough to allow them to colonize Central Europe without admixture with foragers. The principle of the models is based on stochastic population projections. Our results demonstrate that colonization is an unlikely explanation for the Neolithic dispersal in Central Europe, as the majority of fertility and growth rate estimates obtained in all three models are higher than levels expected in the Early Neolithic population. We estimate the admixture contribution from foragers may have been between 55 and 72%.
Klíčová slova

Zpět

Patička