Přejít k obsahu


Social Health in Terms of Students of Educational Courses

Citace:
JIŘINCOVÁ, B., SVOBODA, M. Social Health in Terms of Students of Educational Courses. In School and Health 21 : Health education: international experiences. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 191-199. ISBN: 978-80-210-5398-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Social Health in Terms of Students of Educational Courses
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Božena Jiřincová , Mgr. et Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je analyzován pojem sociální zdraví. Problematika je zpracována z pohledů názorů studentů na pojetí sociálního zdraví na základních a středních školách. Názory studentů byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření.
Abstrakt EN: In this contribution, the concept of social health is analyzed. The issue is treated from the perspective of students' opinions of the concept of social health in grade schools and secondary schools. The students' opinions were collected through a survey.
Klíčová slova

Zpět

Patička