Přejít k obsahu


Nové paradigma logického řízení

Citace:
BOKR, J. Nové paradigma logického řízení. Elektrorevue, 2011, roč. Neuveden, č. 43, s. "43-1"-"43-21". ISSN: 1213-1539
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A new paradigm of logical control
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Autoři: Doc. Ing. Josef Bokr CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá dynamickým logickým objektem, vysvětluje příčiny jeho ůsamopohybu" a zavádí pojem vlastní a vnucené stavové trajektorie. Kriticky se naalyzuje stávající koncepce logického řízení a ukazuje se, že soustava řízení dynamického objektu je kanonickou kompozicí. Uvažuje se potenciálně-dynamický logický objekt, nad kterým se navrhuje soustava logického řízení. Stať se rovněž věnuje programovému logickému řízení.
Abstrakt EN: This paper is engaged in an dynamic logic object. An ůautomatic motion" of this object and interent and forced state trajectories are explained. The present conception of an logical control is analyzed critical. It is shown that the system of the logical control is the canonical decomposition. The potentine-dynamic object is reasoned and the system of logical control is proposed over one. This paper is dealt with the program logic control.
Klíčová slova

Zpět

Patička