Přejít k obsahu


Modelování dopravního proudu - složitý příběh jednoho typu matematických modelů

Citace:
BRANDNER, M., TUMA, J. Modelování dopravního proudu - složitý příběh jednoho typu matematických modelů. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2011, roč. 56, č. 2, s. 106-118. ISSN: 0032-2423
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of Traffic Flow - A Story of One Type of Mathematical Models
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Jaroslav Tuma
Abstrakt CZ: V textu se věnujeme vývoji makroskopických modelů dopravního proudu. Částečně je pozornost věnována i modelům mikroskopickým a souvislostem mezi jednotlivými typy modelů. Je zde také prezentováno několik numerických experimentů.
Abstrakt EN: The article is devoted to the macroscopic models of traffic flow. The relations between the microscopic and macroscopic models are also discussed. Numerical experiments are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička