Přejít k obsahu


Několik úvah k otázce přípustnosti zákazu nebo omezení členství v družstvu

Citace:
DVOŘÁK, T. Několik úvah k otázce přípustnosti zákazu nebo omezení členství v družstvu. Právní fórum, 2009, roč. 6, č. 8, s. 323-326. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Several considerations to the question of admissibility of banning or restricting membership in the cooperative
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: ASPI
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o závažné právní otázce soudobé právní úpravy družstev, totiž o tom, zda a popř. do jaké míry mohou stanovy družstva podmínit, omezit nebo vyloučit členství určitých osob v družstvu, a to se zřetelem k jednotlivým druhům družstev.
Abstrakt EN: This article discusses the serious issue of contemporary legal regulation of cooperatives, namely whether and, where applicable. the extent to which the statutes make the team, to limit or exclude certain people in the membership team, with regard to particular types of cooperatives.
Klíčová slova

Zpět

Patička