Přejít k obsahu


Automatic Keyphrase Extraction based on NLP and Statistical Methods

Citace:
DOSTAL, M., JEŽEK, K. Automatic Keyphrase Extraction based on NLP and Statistical Methods. In DATESO 2011. Ostrava: VŠB Ostrava, 2011. s. 140-145. ISBN: 978-80-248-2391-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Keyphrase Extraction based on NLP and Statistical Methods
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB Ostrava
Autoři: Ing. Martin Dostal , Doc. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: V tomto článku bychom chtěli představit náš experimentální přístup pro automatickou extrakci klíčových frází založenou na statistických metodách a vzorech z Wordnetu. Klíčové fráze jsou důležité zejména pro automatické textminingové metody jako je např. štítkování a shlukování. Extrakce kandidátů na klíčová slova je prováděna na základě kombinace grafově orientovaných metod (TextRank) a statisticky orientovaných metod (TF*IDF).
Abstrakt EN: In this article we would like to present our experimental approach to automatic keyphrases extraction based on statistical methods and Wordnet-based pattern evaluation. Automatic keyphrases are important for automatic tagging and clustering because manually assigned keyphrases are not sufficient in most cases. Keyphrase candidates are extracted in a new way derived from a combination of graph methods (TextRank) and statistical methods (TF*IDF).
Klíčová slova

Zpět

Patička