Přejít k obsahu


Aktivní legitimace v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a členské schůze

Citace:
DVOŘÁK, T. Aktivní legitimace v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a členské schůze. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 6, s. 270-276. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Standing in proceedings to declare nullity the resolution of the General Meeting and Member Meeting
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: ASPI
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o problematice aktivní legitimace v řízeních o vyslovení neplatnosti valné hromady nebo členské schůze, která je i přes mnohé publikované názory a dostupná soudní rozhodnutí předmětem setrvalé pozornosti právní doktríny i praxe.
Abstrakt EN: This article discusses the issue of locus standi in the proceedings to declare nullity the General Meeting or meeting of members, which, despite numerous published opinions and court decisions available to the subject of sustained attention to legal doctrine and practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička