Přejít k obsahu


Rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným

Citace:
DVOŘÁK, T. Rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 16, s. 567-575. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Distribution of profit limited liability company
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Nakladatelství C.H. Beck, organizační složka Praha
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek představuje komplexní pohled na problematiku rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným. Pozornost je věnována jak vlastní interpretaci složitých zákonných pravidel pro rozdělení zisku, tak zejména otázky právního nároku společníka na podíl na zisku.
Abstrakt EN: This article presents a comprehensive view on the issue of distribution of profit limited liability company. Attention is paid both to their own interpretation of complex legal rules on the distribution of profits, in particular, issues of legal right companion to share in profits.
Klíčová slova

Zpět

Patička