Přejít k obsahu


Exploration of Semantic Spaces Obtained from Czech Corpora

Citace:
KRČMÁŘ, L., KONOPÍK, M., JEŽEK, K. Exploration of Semantic Spaces Obtained from Czech Corpora. In DATESO 2011. Ostrava: VŠB Ostrava, 2011. s. 97-107. ISBN: 978-80-248-2391-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exploration of Semantic Spaces Obtained from Czech Corpora
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB Ostrava
Autoři: Ing. Lubomír Krčmář , Ing. Miloslav Konopík Ph.D. , Doc. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na sémantické vztahy mezi českými slovy, tyto vztahy byly získány z novinových článků pomocé LSA, HAL a COALS. Vypočtené vztahy mezi slovy byly vyhodnoceny využitím českého ekvivalentu Rubenstein-Goodenough testu. Výsledky našich experimentů mohou sloužit jako vodítko, jestli algoritmy původně vyvinuté pro angličtinu dají použít pro české texty.
Abstrakt EN: This paper is focused in semantic relations between czech words. We obtained these relations from newspaper articles with the help of LSA, HAL nad COALS. The computer relations between words were evaluated using the czech equivalent of the Rubenstein-Goodenough test - the resalts of our experiments can serve as the clue whether the algoriths originally developed for english can be also used for czech texts.
Klíčová slova

Zpět

Patička