Přejít k obsahu


Dual Adaptive Controllers Based on Partial Certainty Equivalence

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M. Dual Adaptive Controllers Based on Partial Certainty Equivalence. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2011, roč. 18, č. 1, s. 3457-3462. ISSN: 1474-6670
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dual Adaptive Controllers Based on Partial Certainty Equivalence
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá optimálním řízením lineárních diskrétních stochastických systémů s neznámými parametry popsaných stavovou reprezentací. Řešení tohoto optimalizačního problému vede na návrh regulátorů s duálními vlastnostmi. Protože analytická řešení jsou těžko dosažitelná je použit vhodný suboptimální přístup. Mnoho jednodušších přístupů omezuje horizont řízení na jeden krok a tedy trpí tzv. krátkozrakým chováním. Jednou z cest jak toto překonat toto omezení je využít aproximaci hustot pravděpodobnosti založenou na částečné ekvivalenci určitosti. Cílem tohoto článku je prezentovat srovnání metod suboptimálního duálního řízení, které využívají tuto aproximaci.
Abstrakt EN: The article deals with the optimal control of a linear discrete stochastic state space system with uncertain parameters. The solution of this optimization problem leads to design of controllers with dual features. Because the closed-form solution is hardly attainable a suitable suboptimal approaches has to be used. Many of the simpler approaches restrict the control horizon only to one step ahead and thus suffer from the myopic behavior. One way how to overcome this restriction is to use the partial certainty equivalence approximation of the joint probability density functions. The goal of this paper is to present a comparison of suboptimal adaptive dual control methods employing this approximation.
Klíčová slova

Zpět

Patička