Přejít k obsahu


How to asses, visualize and compare the anisotropy of linear structures reconstructed from optical sections ? A study based on histopathological quantification of human brain microvessels

Citace:
KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., JANÁČEK, J., WITTER, K., TONAR, Z. How to asses, visualize and compare the anisotropy of linear structures reconstructed from optical sections ? A study based on histopathological quantification of human brain microvessels. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2011, roč. 286, č. Neuvedeno, s. 67-78. ISSN: 0022-5193
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: How to asses, visualize and compare the anisotropy of linear structures reconstructed from optical sections ? A study based on histopathological quantification of human brain microvessels
Rok vydání: 2011
Název zdroje: ACADEMIC PRESS LTD-ELSEVIER SC
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Jiří Janáček , Kirsti Witter , Doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D.
Abstrakt CZ: V naší práci prezentujeme novou p(chi2) (chi-kvadrát) metodu vhodnou pro vyhodnocování anizotropie lineárních systémů. Metoda zahrnuje porovnávání skutečné délkové hustoty linií s diskrétní uniformní distribucí isotropního systému pomocí chi2-testu. Pomocí této metody zahrnuté do open source softwaru určujeme směrovou růžici, preferenční směry a úroveň anizotropie lineárního systému představujícího mikrocévy v lidském mozku (kůra, podkorová šedá hmota, bílá hmota). Nová metoda je porovnána s ostatními metodami, které se používají pro kvantifikaci anizotropie (frakcionální a elipsoidální anizotropie). Všechny tři metody odhalily různý stupeň anizotropie mikrocév v mozku. Mikrocévy v bílé hmotě mají spiše anizotropní uspořádání, zatímco mikrocévy v kůře jsou spíše izotropní.
Abstrakt EN: In our study, we present a novel p(chi2) (chi-square) method for evaluating the anisotropy of line systems that involves comparing the observed length densities of lines with the discrete uniform distribution of an isotropic line system with the chi2-test. Using this method in our open source software, we determined the rose of directions, preferential directions and level of anisotropy of linear systems representing the microscopic blood vessels in samples of various regions from human brains (cortex, subcortical gray matter and white matter). The novel method was compared with two other methods used for anisotropy quantification (ellipsoidal and fractional anisotropy). All three methods detected different levels of anisotropy of blood microvessels in human brain. The microvascular bed in the cortex was closer to an isotropic network, while the microvessels supplying the white matter appeared to be an anisotropic and direction-sensitive system.
Klíčová slova

Zpět

Patička