Přejít k obsahu


Mechanical properties of mitral allografts are not reasonably influenced by cryopreservation in sheep model

Citace:
HLUBOCKÝ, J., MOKRÁČEK, A., NOVÁČEK, V., VOJÁČEK, J., BURKERT, J., KOCHOVÁ, P., KLEPÁČEK, J., PEPPER, J., ŠPATENKA, J. Mechanical properties of mitral allografts are not reasonably influenced by cryopreservation in sheep model. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2011, roč. 2011, č. 60, s. 475-482. ISSN: 0862-8408
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties of mitral allografts are not reasonably influenced by cryopreservation in sheep model
Rok vydání: 2011
Název zdroje: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC,
Autoři: Jaroslav Hlubocký , Aleš Mokráček , Vít Nováček , Jan Vojáček , Jan Burkert , Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , John Pepper , Jaroslav Špatenka
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo vyhodnotit možnost vložení kryogenně ošetřených mitrálních alografů do trikuspidální chlopně u modelu ovce. Součástí práce bylo mechanické testování kryogenně konzervovaných mitrálních alografů. Současně je v článku prezentována nová metodika studia funkčnosti jednotky tvořené mitrálním prstencem, lístky, šlašinky, a pilární svaly. Pro charakterizaci viskoelastických vlastností ovčích mitrálních chlopní byl použit pěti parametrový Maxwellův model. Kontrolní skupina skýtala 39 čerstvých mitrálních vzorků a 13 kryogenně konzervovaných vzorků. Test spočíval v šesti zatěžovacích cyklech s prodloužením 1 mm každých pět minut. Statisticky nebyl odhalen rozdíl mezi mechanickým chováním jednotlivých skupin. Tím byla potvrzena hypotéza, že kryogenní mražení neovlivňuje mechanické vlastnosti mitrálních chlopní.
Abstrakt EN: The study was focus on evaluation of the possibility of inserting a cryopreserved mitral allograft into the tricuspid position in a sheep experimental model. Within the framework of this experimental project the mechanical properties of the cryopreserved mitral allograft were tested. A novel metodology studying the functional unit composed of mitral annulus, leaflet, chordae tendinaea, and papillary muscle is presented. A fiveparameter Maxwell model was applied to characterize the viscoelastic behavior of sheep mitral valves. A control group of 39 fresh mitral specimens and a test group of 13 cryopreserved mitral allografts from tissue bank were tested. The testing protocol consisted of six loading cycles with 1 mm elongation every 5 min. There was no significant difference in the mean values of the determined parameters (p>0.05) which confirms the main hypothesis that cryopreservation does not influence significantly material parameters characterizing the tissue mechanics.
Klíčová slova

Zpět

Patička