Přejít k obsahu


Morphological Classification of Particles Recorded by the Timepix Detector

Citace:
BARTOVSKÝ, J., SCHNEIDER, D., DOKLADALOVA, E., DOKLADAL, P., GEORGIEV, V., AKIL, M. Morphological Classification of Particles Recorded by the Timepix Detector. In Proceedings of the 7th IS on Image and Signal Processing and Analysis. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 343-348. ISBN: 978-953-184-159-7 , ISSN: 1845-5921
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Morphological Classification of Particles Recorded by the Timepix Detector
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zagreb, Croatia
Název zdroje: University of Zagreb
Autoři: Ing. Jan Bartovský , Dominik Schneider , Eva Dokladalova , Petr Dokladal , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev , Mohamed Akil
Abstrakt CZ: Timepix je pixelový detektor, který měří energii procházejících nabitých částic. Různé částice zanechávají v detektoru ruzné otisky. Tyto otisky můžeme analyzovat za účelem identifikace typu částic, což nám umožní analyzovat zdroj záření. V tomto článku jsme navrhli novou metodu zpracování založenou na malém množství operátorů matematické morfologie a implementovali ji v obvodu FPGA. Prezentovaná metoda dosahuje vysokého vzorkovacího kmitočtu. FPGA implementace společně s Timepix detektorem dovoluje analyzovat neznámá radiační spektra v reálném čase.
Abstrakt EN: The Timepix is a pixel detector that records energy deposited by charged particles. Different particles leave a different trace. These traces can be analyzed in order to identify the particles, and consequently, analyze the source of the radiation. We propose an image processing approach to the classification of particles based on the shape of traces, using only a few basic morphological operations. This method - implemented in an FPGA - achieves performance and latency allowing a high acquisition rate. Embedded with Timepix, it can beneficially analyze radioactive fluxes of unknown sources and spectra.
Klíčová slova

Zpět

Patička