Přejít k obsahu


Význam Dunaje pro Metternichovo Rakousko

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Význam Dunaje pro Metternichovo Rakousko. Slovanský přehled, 2011, roč. 97, č. 1-2, s. 1-15. ISSN: 0037-6922
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Significance of the Danube for Metternich's Austria
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Autoři: PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá postojem rakouských elit první poloviny 19. století k ekonomickému a geopolitickému významu Dunaje pro Rakouské císařství.
Abstrakt EN: The paper analysis the attitude of the leading personalities of the Austrian Empire towards the importance of the Danube for Austrian commerce and geopolitical position in Europe in the first half of the 19th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička