Přejít k obsahu


Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance

Citace:
PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z. Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance. In Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Klatovy: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 43-44. ISBN: 978-80-7043-993-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance
Rok vydání: 2011
Místo konání: Klatovy
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Antonín Předota , Prof. Ing. Zdeňka Benešová CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem prostorově proměnné indukčnosti na přechodné děje ve vinutí transformátoru.Je prezentována metoda výpočtu indukčnosti s respektováním uspořádání závitů. Výsledky byly získány pomocí našeho algoritmu pro řešení obvodů s rozprostřenými parametry. Je provedeno srovnání rozložení napětí na vinutí v případě homogenní a nehomogenní indukčnosti.
Abstrakt EN: The paper deals with the influence of the space-varying inductance on transients in the transformer winding. The method for the inductance evaluation respecting the manner of turns layout is presented. Obtained results have been implemented in our algorithm for the numerical analysis of transients in the circuit model with distributed parameters which has been solved in the time domain. The comparison of the time-space voltage distribution for the case with the homogenous inductance and the non-homogenous inductance has been carried-out.
Klíčová slova

Zpět

Patička