Přejít k obsahu


Magnetic Wheel Optimization for Undercarriage of Self-Acting Robot

Citace:
KINDL, V., PECHÁNEK, R., PŘEDOTA, A. Magnetic Wheel Optimization for Undercarriage of Self-Acting Robot. In Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Pilsen: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 47-48. ISBN: 978-80-7043-993-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Magnetic Wheel Optimization for Undercarriage of Self-Acting Robot
Rok vydání: 2011
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl , Ing. Roman Pechánek , Ing. Antonín Předota
Abstrakt CZ: Článek se zabývá optimalizací rozměrů a materiálu magnetických kol robota. Je požadována maximální možná přitažlivá síla a zároveň minimální váha. Pro výpočet jsou využity tři různé postupy. Analytický, numerický lineární a numerický nelineární.
Abstrakt EN: This paper deals with the dimensional and the material optimization of the robot magnetic wheel. A maximum value of the attracting force and the reduction of the weight are demanded. Three calculation techniques were used. The analytical solution shows conversion of the real wheel gap to a fictional constant gap and allows getting the total attracting force under some simplification. A numerical linear model respects dimension of the wheel exactly. Results are comparable with the precious technique. The last one technique is based on a non-linear model. It extends the linear model by accurate characteristics of the steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička