Přejít k obsahu


Přímá regulace proudu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem umožňující kompenzaci nízkofrekvenčního rušení

Citace:
BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Přímá regulace proudu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem umožňující kompenzaci nízkofrekvenčního rušení. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02308-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct current control of traction converter with medium frequency transformer enable low harmonic disturbance compensation.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Jan Žák , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek prezentuje výsledky simulací a experimentů na laboratorním prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. Vyvinutý prototyp trakčního měniče sestává ze dvou primárních pulzních usměrňovačů spojených v sérii. Prototyp je napájen systémem 400Vrms/50Hz. Řízení prezentované v tomto příspěvku umožňuje přímou regulaci proudu a do jisté míry kompenzuje nízkofrekvenční rušení produkované primárním měničem. Analyzováno je chování navrženého měniče v ustálených stavech i ve vy-braných přechodných dějích.
Abstrakt EN: This paper presents the simulation and experiment the results of laboratory prototype of traction converter with medium frequency transformer. Developed prototype of traction converter is composed of two primary active rectifier connected in series. The prototype is fed by 400Vrms/50Hz voltage supply. The control presented in this paper provided direct current control and partial compensation of low-harmonic disturbance from primary converter. The converter behavior under steady-stay and transient is analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička